Книжка Звезда

Книжки – голям формат (1 вид всеки месец)

Съдържание: 74 стр. много разнообразни енигматични игри;

корична цена: 4 лв.